ระบบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

(เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564)
เวลาขณะนี้ 2 ธันวาคม 2565 04.07 น.
Refresh
Copyright © 2021 The Revenue Department
ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหา :
- สำนักงานสรรพากรภาค 1 โทร. 022728605
- สำนักงานสรรพากรภาค 2 โทร. 023194247
- สำนักงานสรรพากรภาค 3 โทร. 022810051-2 ต่อ 106
- กรมสรรพากร โทร. 022728080 ต่อห้อง 501-502